Planerad kull - Planned litter

Welsh Springer Spaniel - Sussex Spaniel

pelydryn

PLANERADE KULLAR - PLANNED LITTERS

SE U(u)CH  DK CH(U)

Om ni är intresserade av en valp från den här kombinationen? Kontakta Sara för mer information.