Valpar

Vi har planerat att para


  • Pelydryns Nougat och Funbone´s Zick Zack Salah som väntas i början på Februari.

  • Vi kommer även att para Pelydryns Hokus Pokus när hon börjar att löpa. 

Valpar just nu